ביה"ס לפסיכותרפיה

הרשמה-לתכנית

הרישום לתכנית מותנה בתשלום דמי הרשמה ע"ס 300 ש"ח.