ביה"ס לפסיכותרפיה

הרשמה-לתכנית

ההרשמה  לשנת 2023 נפתחה 

על מנת להירשם יש לשלם דמי הרשמה בכפתור הימני הכחול שבתחתית העמוד,  ולשלוח למייל info@mercazkassell.com

את החומרים הבאים: 

    1. אסמכתא על תשלום דמי הרשמה
    2.  קו”ח מקצועיים
    3. שני מכתבים ממדריכים קליניים
    4. תעודות תואר ראשון ותאר שני .

מדיניות ביטולים תכניות בית הספר לפסיכותרפיה

הרישום לתכנית מותנה בתשלום דמי הרשמה ע"ס 300 ש"ח.