>>> התכנית לפסיכותרפיה >>> סמינר חורף >>> סמינר סתיו  >>> ימי עיון >>> סדנאות לאנשי מקצוע

הרשמה-לתכנית

הרישום לתכנית מותנה בתשלום דמי הרשמה ע"ס 300 ש"ח.