>>> התכנית לפסיכותרפיה >>> סמינר חורף >>> סמינר סתיו  >>> ימי עיון >>> סדנאות לאנשי מקצוע

הסגל

סגל בית הספר

מנהלי התכנית:

 

גב’ נועה הס-  פסיכואנליטיקאית מנכ”לית מוסד “הרי ירושלים”

מר ג’ראר פולבר – פסיכואנליטיקאי ולשעבר מנכ”ל מוסד “הרי ירושלים”

 מרכזת התכנית:

 הגב’ יעל נפתלי – מנהלת המרכז לטיפול והכשרה של “הרי ירושלים” ע”ש גולדי קסל

054-2346032

Mercazkassell@gmail.com

 

טיוטורים:

גב’ ליה קוך סוטולוב

מר ג’ראר פולבר

גב’ דפנה זקס

גב’ אליאורה קולקה

 

ועדת הוראה:

גב’ אליאורה קולקה

גב’ דפנה זקס

גב’ יעל נפתלי  

מר ג’ראר פולבר

 

מזכירות התכנית:

גב’ יהודית סטבסקי –  mazkirutkassell@gmail.com 077-2023493/400

הלימודים מתקיימים בקמפוס בקריית יערים