תכנית למידה "דרור"

קורסי למידה המיועדים לכלל העובדים בטיפול המוסדי העוסקים בנושאים מרכזיים בטיפול המוסדי,  תוך דגש על  קריאה ועיון במושגי יסוד של הטיפול המוסדי. למידה משותפת, הפנמה וחיבור לעבודה האישית של המשתתפים.

 1. קורס הט"מ:
  קורס עיוני בסוגיית היסוד של ההחזקה והטיפול במרחב החיים. תפיסת ההחזקה הנפשית והגופנית  של הילד , איש הצוות והמסגרת כולה.
 2. "יוסי ילד שלי מוצלח":
  מאפיינים מרכזיים של ילדים ונוער בסיכון. למידה של מושגי יסוד של הרקע ממנו באים ילדים ונוער בסיכון זאת תוך למידת תכנים  פסיכואנליטיים והגישה הדינמית.
 3. "משבר וצמיחה"
  מאפייני המשבר ומפגש עם החלקים השונים שלו. היכולת לנהל משבר בקרב מטופל, צוות או ארגון והראיה של המשבר כחלק מ"סזורה" -רצף , המשכיות  ותהליך הריפוי.
 4. "עבריינות כסימן לתקווה" : עיון בכתביו של ויניקוט והראיה הפרדוקסלית של הנטייה האנטי חברתית זאת תוך ההבנה של הטיפול הכוללני והמוסדי לפי שיטתו.
 5. "טיפול מוסדי – מרעיון למעשה"
  למידת מודלים שונים של הטיפול המוסדי והמשגתו דרך עיון בכתביהם ובעבודתם של הוגים ומטפלים מרכזיים כגון: אייכהורן, קורצאק, ויניקוט, בטלהיים, וכן כותבים בני זמנינו.

קורסים נוספים ע"פ הדרישה יינתנו בנושאים שונים כגון : ניכור הורי וניכור מוסדי – שחזור יחסים, פגיעות מיניות, טראומה והחלמה, מרחב וגבול ועוד.

למידע ופרטים על הקורסים מוזמנים להשאיר פרטים .