>>> התכנית לפסיכותרפיה >>> סמינר חורף >>> סמינר סתיו  >>> ימי עיון >>> סדנאות לאנשי מקצוע

תכנית לימודים

מידע על התכנית לפסיכותרפיה

 • הלימודים יתקיימו במשך שלוש שנים בקבוצת למידה קבועה.
 • התוכנית מדגישה את הקשר שבין תיאוריה ועבודה קלינית. לכן, כל יום לימודים בנוי משני קורסים תיאורטיים וסמינר קליני בו ידונו המשתתפים במקרים מתוך חדרי הטיפול.  
 • הסמינר הקליני יועבר במסגרת של שתי קבוצות קטנות.
 • במקביל ללמידה, על המשתתפים לטפל ב-4 ילדים או מתבגרים ולקבל הדרכה אישית שבועית לאורך 3 השנים ממדריכים המוסמכים על ידי צוות התוכנית.
 • בתום שלוש השנים המשתתפים יידרשו לעבודת סיכום ולהצגת מקרה.
 • בסיום התוכנית תוענק ללומדים תעודה מטעם “הרי ירושלים” ומטעם האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה

  היקף התוכנית: 450 שעות, 2 סמסטרים בשנה למשך 3 שנים.
  יום הלימודים: שני, 16:00 – 21:00.
  מיקום הלימודים: קמפוס “הרי ירושלים” בקרית יערים.

קורסים תיאורטיים
הקורסים עוסקים בחשיבה ובתיאוריה הפסיכואנליטית לאורך השנים, בהקניית ידע פסיכואנליטי על התפתחות הילד ועל גיל ההתבגרות ובהבנת תהליכים התפתחותיים ונפשיים. כמו כן ישנה התעמקות בהבנת מהות הטיפול במשחק ויישום תיאוריות פסיכואנליטיות בחדר הטיפול. בתכנית ניתן מענה לקשיים ייחודיים המתעוררים בטיפול בילדים ומתבגרים.

סמינרים קליניים
הסמינרים מתקיימים בקבוצות קטנות ומתמקדים בטכניקה הטיפולית ובחיבור בין התיאוריות השונות והעבודה בחדר הטיפול. בסמינרים המטפלים מציגים שעות כתובות מתוך עבודתם הקלינית בחדר ומתאפשרת עבודת חשיבה קבוצתית אודות התכנים והטכניקה. במהלך שנות הלימודים המטפלים זוכים להכיר מנחים שונים ומגוון סגנונות הדרכה קלינית
.
סדנאות שנתיות

במהלך שנות הלימודים המטפלים משתתפים בסדנא אחת או שתיים לאורך השנה, הנערכות בסיום הסמסטרים. הסדנאות מתקיימות בימים מרוכזים של כמה שעות ומאפשרות הרחבה והעמקה בנושא מסוים.

הדרכה אישית לאורך הלימודים

התלמידים בתכנית מקבלים הדרכה אישית אחת לשבוע לאורך שנות הלימודים. במהלך התכנית תיעשה החלפה של המדריך על מנת להכיר שיטות טיפול וחשיבה שונות ומגוונות. את המדריכים כל תלמיד בוחר מתוך רשימת המדריכים של התכנית. העבודה עם המדריך תלווה טיפול אחד לאורך השנה. המדריכים בתכנית הינם פסיכואנליטיקאים , פסיכולוגים קליניים ועו”סים קליניים שהם בהכשרתם גם פסיכותרפיסטים המומחים בעבודה עם ילדים ומתבגרים לאורך שנים רבות והינם עובדים בכירים במוסד “הרי ירושלים ובמרכז לטיפול והכשרה של “הרי ירושלים”.

ייעוץ וליווי

התלמידים בתכנית מקבלים ליווי של טיוטור לאורך שנות הלימודים. הטיוטור מלווה את התלמידים לאורך כל שנה בכל נושא הקשור בתכני הלימודים, בהדרכות ובתכנית.

עבודת גמר

התלמידים יגישו עבודת גמר במהלך השנה השלישית ללימודים. את כתיבת העבודה ילווה המדריך האישי בהדרכה וכן הטיוטורים והמרצים בתכנית. העבודה תתמקד בטיפול אחד ותוצג ע”י התלמידים בפני הקבוצה ומנהלי בית הספר.
בסיום התכנית תוענק ללומדים תעודה מטעם “הרי ירושלים” ומטעם האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.