תכנית העמקה "מעיין"

בתכנית זו מתקיימים שני סמינרים שנתיים בני יומיים (חמישי-שישי) המאפשרים התמקדות בנושא אחד מרכזי המזמין  את כלל  העובדים בטיפול המוסדי ללמידה, התפתחות והעמקה בנושא. הסמינרים יתקיימו בחורף ואביב .

  1. "מחשבה ומעשה בטיפול המוסדי" –
     מהו הטיפול במוסד?  מה הם האלמנטים המתרחשים בטיפול והיכן מתרחש החיבור בין המחשבה הטיפולית למעשה הטיפולי.
  2. העברה והעברה נגדית" –
    העברה היא בסיס העבודה הטיפולית ובסיס הקשר . כיצד נראית העברה בטיפול המוסדי בין המטופלים לצוות ובין הצוות לעצמו בכל חלקי הארגון וההקשרים בין המטופלים לצוות ביחסי ההעברה השונים.