"פדגוגיה של תקווה"- הוראה וחינוך בשדה הטיפולי.

קורס הכשרה למורים ואנשי חינוך העובדים עם ילדים ונוער בסיכון.

רציונל:

חינוך, הוראה והשכלה  הינו בסיס לעתיד בריא ולחברה נורמטיבית. המפגש עם ילדים ונוער בסיכון במסגרות חינוכיות הנו מורכב ופעמים אף טעון. המתח בין המרכיבים החינוכיים וההוראתיים המבקשים למידה, תפקוד והתקדמות פוגשים את המרכיבים הטיפוליים המבקשים עצירה ,השהייה ונתינת מקום. מתח זה הוא יסוד העבודה הטיפולית החינוכית. הקורס יעסוק ביכולת החשובה של אנשי החינוך במסגרות טיפוליות וכן אנשי חינוך והוראה הפוגשים ילדים ונוער בסיכון להחזיק מתח תמידי זה. מתח המתקיים במעגלי קשר רבים :  בבית הספר, בכיתה ובמפגש האישי החינוכי וההוראתי. היכולת לשאת קולות שונים חינוכיים מחד וטיפוליים מאידך מגדלים ומפתחים למען התלמידים –  "פדגוגיה של תקווה."

 

מסגרת הקורס:

הקורס מיועד למורים/ות , מחנכים/ןת במסגרות שונות ולכלל אנשי החינוך הנפגשים עם ילדים ונוער בסיכון.  מס המשתתפים עד 15 העובדים . סך המפגשים 10 פעם בחודש בימי שלישי מדי חודש  במהלך יום מלא. המפגשים יכללו : עבודה קבוצתית אישית קריאת חומר מקצועי .יכולת עבודה ושיתוף וכן כתיבה אישית.

 

לו"ז הקורס:

09:00- התכנסות הרצאת פתיחה.

10:15- הפסקה.

10:00- עיבוד תכני ההרצאה.

11:15- הפסקה.

11:30: הצגת מקרה ולימוד עמיתים.

13:00-הפסקה וארוחת צהריים.

13:45: אחד על אחד-עבודה זוגית ושיתוף   במליאה.

15:00 סיכום יום.

15:30 סיום.

 

תכני הקורס והמפגשים:

 1. טיפול וחינוך  מוסדי- עבודה בסביבה טיפולית.
 2. חינוך טיפול ומה שביניהם.
 3. סטינג- בעבודה חינוכית.
 4. המורה- דמות טרנספרסיאלית.
 5. החזקה הכלה ומה שביניהם.
 6. הכיתה- עבודה קבוצתית
 7. אינטליגנציות מרובות.
 8. ציון סופי מול תהליך מתהווה.
 9. עבודה בצוות חינוכי- מרחב חושב.
 10. עבודה עם הורים.
 11. סיכום הקורס.
 • סילבוס התכנית אינו סופית