"מפיצול מוסדי לטיפול מוסדי"

קורס הכשרה לעו"ס במסגרות טיפול וחינוך.

הטיפול המוסדי מתרחש בכל זמן ומרחב המתקיים בארגון. המפגש הבלתי אמצעי היום יומי של כלל אנשי הצוות עם המטופלים הנו תהליך הטיפול במרחב החיים. עמדה זו מבהירה את חשיבות הגדרת מקום העו"ס בארגון ותפקידיו.  העו"ס מהווה נקודת החיבור והשקה של הארגון כולו בין הפנים -לחוץ . מעולמו הנפשי של המטופל ועד יחסי פנים וחוץ של מערכות חייו של המטופל. ממרחב החיים אל המפגש הקליני ובחזרה.

העו"ס כ- case-menager אמון על הדיאלוג בין כל מרחבי חייו של המטופל. אשר  הנם אל מול "ההתקפה על החיבורים" של המטופל, הצוות והארגון כולו. עמדה זו הרואה בעו"ס כנקודת החיבור והדיאלוג בין כל חלקי הנפש  האישיים והארגוניים בתוך השדה הרדיו אקטיבי  הנם היכולת לעבור מ- "פיצול מוסדי לטיפול מוסדי".

 

מסגרת הקורס :

הקורס מיועד : לעוס , רכזי/ות טיפול. יועצים/ות ומטפלים במגוון תחומים העובדים ב"טיפול המוסדי".

מס המשתתפים עד 15 משתתפים. סך המפגשים – 10 במהלך יום מלא , ביום שלישי אחת לחודש. 

המפגשים יכללו :הרצאות ,עבודה קבוצתית ועבודה אישית, קריאת חומרים מקצועיים וכתיבה אישית וכן הצגות מקרה.

 

תכני הקורס:

הקורס יעסוק בארבע מעגלי עבודת העו"ס :

א. הקליניות של הטיפול האישי.

ב. העבודה ב/כצוות רב מקצועי.

ג.  השיח המוסדי- הורי. הקול של המטופל.

ד.  הקהילה והטיפול המוסדי מפיצול לחיבור.

 

לוז הקורס:

09:00- התכנסות והרצאת פתיחה.

10:15- הפסקה.

10:30- עיבוד תכני ההרצאה.

11:45- הפסקה.

12:00- הצגת מקרה ולמידת עמיתים

13:30 ארוחת צהריים והפסקה.

14:15- "אחד לאחד" – עבודה זוגית ושיתוף במליאה.

15:15- סיכום היום.

15:30- סיום.

 

תכני המפגשים:

  1.  הטיפול המוסדי מטיפול אישי לטיפול מוסדי.
  2. פגיעות ראשוניות והמגע איתן.
  3.  טראומה וטראומה מורכבת.
  4. העברה והעברה נגדית בחדר ובצוות.
  5. .תהליכים מזינים במטופלים ובצוות.
  6. טראומטיזציה משנית- צוות עובד ועייף.
  7. הורה טוב דיו- המשפחה מאויב לאוהב.
  8. שלושה שותפים לו- המשפחה המוסד והמטופל.
  9. הקהילה כמרחב גדילה של המטופל.
  10. מפגש סיכום.