קורסי “מעמקים” – תקצירים

סדנה: פגיעות ראשונית ותהליכים דיסוציאטיביים / רונית שפינר

בסדנה נלמד על גילגוליו של מושג הדיסוציאציה, נחשוב כיצד נרשמות בנפש פגיעות ראשוניות, כיצד הן באות לידי ביטוי בתוך הקשר הטיפולי, ומכאן ננסה להבין גם משהו על ההתערבויות הטיפוליות במגע עם פגיעות אלו ותהליכי הדיסוציאציה.

15.5.20 – יום שישי – 08:30-13:00.

עלות: 350 ש”ח

על תרומתה הייחודית של הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית לטיפול בהפרעות נפשיות קשות / ד”ר אילן אמיר

 בשדה ההולך ומתרחב של טיפולים נפשיים, הולך ומטשטש מקומה הייחודי  של הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית. במהלך המפגשים אנסה בעזרת קריאה משותפת של מאמרים ותיאור של פסיכותרפיה פסיכואנליטית באדם שסבל מהפרעת חרדה קשה, להדגים את תרומתה הייחודית של פסיכותרפיה זו לטיפול בהפרעות הנפשיות, ומה נדרש מהמטפל ומהטיפול על מנת להצליח במשימתם הטיפולית.

ימי שלישי 25.2.20, 3.3.20

18:00-21:15

עלות: 650 ש”ח

השיעורים כפולים בני שלוש שעות .תיערך הפסקה קצרה באמצע.

הזמנה לחיבורים בין תיאוריה אצל ביון למופעה בקליניקה / יעל ילובסקי

בקורס נבחן רעיונות והמשגות של ביון, נקרא מעט ממנו וממשיכיו לגבי אלו, ונחשוב היכן ובאילו צורות ואופנים הם מקבלים חיים בעבודה הטיפולית אצל מטופלים, מטפלים ומה שביניהם. המשתתפים בקורס יתבקשו להשתתף באופן פעיל, ולהציג פעם או פעמיים חלק משעה טיפולית.

18.5.20, 25.5.20, 1.6.20, 8.6.20 – ימי שני – 18:00-21:15.

השיעורים כפולים בני שלוש שעות .תיערך הפסקה קצרה באמצע.

עלות: 1,200 ש”ח

על “שיקום האובייקט הטוב” / אורי פליישמן

“אם האהבה לא נכבשה ע”י הכעס, התמרמרות ושנאה, אלא התבססה היטב בנפש, הרי שהביטחון באנשים אחרים והאמונה בטוב שלנו הם כסלע איתן העומד בפני מכות הגורל”.  זהו אחד מהתיאורים הרבים של קליין לקונפליקט שבין אהבה לשנאה המלווה את התפתחות האדם, במשאלתו לבסס בתוכו אובייקט טוב.  בקורס נכיר את משמעויותיו הרחבות של האובייקט הטוב ואת התהליכים הנוגעים לביסוסו.  נעסוק בזרמים המחבלים בחיבור לטוב ובאפשרות לשקמו כחלק מהתהליך הטיפולי.  נקרא מכתביהם של קליין, ביון, רוזנפלד, סגל, ג’וזף וברנמן.  בחלק מהשיעורים נעשה שימוש בחומר קליני של המשתתפים.

4.3.20, 18.3.20, 25.3.20, 1.4.20 – ימי רביעי – 18:00-21:15

עלות: 1,200 ש”ח

השיעורים כפולים בני שלוש שעות .תיערך הפסקה קצרה באמצע.

הלידה: מן הגוף אל החיים הנפשיים – מצבים מנטליים ראשוניים למתקדמים /

 ג’ראר פולבר וורדה שביט אוחיון ***ההרשמה נסגרה. לא נותרו מקומות***

הלידה: מן הגוף אל החיים הנפשיים

נעקוב יחד אחר טקסטים מתקדמים בספרות הפסיכואנליטית שמתארים את המסע ההתפתחותי מן החוויות הסנסוריות של ראשית החיים עד לגיבושם של “מכשירים נפשיים” סימבולים, מורכבים.

נעמיק בקשר שבין חבלות התפתחותיות בראשית החיים לבין התארגנות פתולוגית .

נעזר בספרם של סיקון ולופיטל (לידה לחיים נפשיים) שתורגם לעברית ומכאן נשוטט בספרות הפסיכואנליטית, הנוירופסיכולוגית וההתפתחותית העכשווית.

ימי שישי – 1.11.19, 15.11.19, 13.12.19, 3.1.20, 17.1.20, 31.1.20

9:00-12:15

עלות: 1,500ש”ח

השיעורים כפולים בני שלוש שעות .תיערך הפסקה קצרה באמצע.

סדנה: על ראשית הנפשיות במשנתו של ויניקוט / שרה קולקר ***ההרשמה נסגרה. לא נותרו מקומות***

ויניקוט כותב: “ישנה ההתחלה של הכל, והיא נותנת משמעות למילים פשוטות מאד כמו להיות”. בהקשר לאמירה זו נעקוב אחר פרקים בהגותו של  ויניקוט המתארים את ראשית הנפשיות ואת התהוותה. נראה כיצד מתעורר האדם מתוך חיים גופניים לחיי הנפש, מתחיל להיות ורק אז ובהדרגה מתגבש ל’הנני’ נבדל ותחום וגם ייחודי וחד פעמי.

14.2.20 – יום שישי – 08:30-13:00

עלות: 350 ש”ח

_________________________________________________________

לפרטים נוספים יש לפנות לגב’ עירית גונן מרכזת התכנית

kassell2@jmchome.org

077-2023493 – mazkirut@mercazkassell.com