תכנית מעמקים – קוהוט ברצינות!

ימי שני 18:00 עד 21:15

בבית הילדים הרי ירושלים (בני ברית)

 

תאור כלל הקורס

קוהוט ופסיכולוגיית העצמי פותחים דרך חדשה לפגוש ולהבין אדם. דרך זו מציבה אתגרים חדשים הן במישור התאורטי וההמשגתי והן בקליניקה ואשר מחייבים העמקה ושינוי תפיסת עולם וטיפול. פסיכולוגיית העצמי מזמינה לעבור מחשיבה של דינמיקה אל עבר התמקדות בצרכים ובגיבוש העצמי ובהרחבת העצמי לעבר התמרתיות. גישה זו מדגישה את אחריות המטפל/ת לנוכחות  אמפתית כמכוננים את האדם. 

16/10

מר הלל וייס

במפגש פתיחת הקורס נלמד את יסודות החשיבה של קוהוט ופסיכולוגיית העצמי.

 

30/10

גב' אמינה טייבר, פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית. בעבר כיהנתי מספר שנים כפסיכולוגית אחראית במחלקת נוער סגורה, גהה. כיום חברת וועד של האיגוד לפסיכולוגית העצמי ולחקר הסובייקטיביות. מלמדת ומדריכה בתוכניות השונות באיגוד ובמסגרות לימודיות מחוץ לאיגוד, קליניקה פרטית.

השעורים יתנו תמונה למושגי היסוד בפסיכולוגית העצמי, תוך שימת דגש על התפתחותו של העצמי; מהגרנדיוזיות הארכאית אל עצמי לכיד, הנמצא בזיקת גומלין עם סביבתו

נעמוד על מאפייניו של הכעס והזעם כתופעות שבהן העצמי מגיב לסביבה וליכולת שלו להחזיק את השינויים החיצוניים לו.

13/11

גב' אמינה טייבר

27/11

גב' אמינה טייבר

4/12

גב' איריס אלירז, עובדת סוציאלית פסיכותרפיסטית, חברה מורה ומדריכה באיגוד הישראלי לפסיכולוגיית העצמי. עמיתה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.

האם הפסיכואנליזה זקוקה לפסיכולוגיה של העצמי?

בשני המפגשים נכיר את מר W- מקרה קנוני בתיאור המקרים של הינץ קוהוט.

מקרה  זה מתאר היטב  את ההתבוננות החדשה שהציעה פסיכולוגיית העצמי:  התקיימותו הנפשית של אדם תהיה תמיד בזיקה אל אחר (זולתעצמי) אשר יהווה מצע להתפתחות עצמיותו (קוגן, 2010).

דרך מקרה זה נלמד מה קורה בהיעדרו של זולתעצמי או בהתרחקותו וכיצד  התנהגויות הנתפסות כפסיכופתולוגיות – יכולות לקבל פשר ומשמעות כניסיונות השונים לשמירה על לכידות העצמי מסכנת התפוררות, באין חוויות זולתעצמי.

נדבר על המופעים השונים של העצמי באין חווית זולתעצמי: בלבול, דאגות היפוכונדריות,קשיי הרדמות ושינה ומופעים אובססיביים.

נדבר על עמדה טיפולית של נוכחות ומכאן גם הקשבה אמפתית, על העברות זולתעצמי וגם על היבטים חדשים של העברה במבטה של פסיכולוגיית העצמי.

18/12 

גב' איריס אלירז

8/1 

ד"ר קלאודיה קוגן

פסיכולוגית קלינית-מדריכה, יו"ר יוצאת של איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות. מחברת הספר "כוחה המרפא של הסולידריות – מסע פילוסופי, ספרותי ופסיכואנליטי" בהוצאת כרמל. מרצה בהווה ומייסדת ומנהלת בעבר של "תכנית הכשרה תלת- שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי". מרצה בתכנית הליבה בפסיכותרפיה ובתכנית "פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי" ביחידה ללימודי המשך בביה"ס לרפואה שבאוניברסיטת תל-אביב. מרצה במרכז ויניקוט בישראל.

המפגש יעסוק במבט מטה-פסיכולוגי על פסיכולוגיית העצמי ובסכמה ההתפתחותית כפי שמתוארת התאוריה, ובמיוחד בפונקציית זולתעצמי של ווירטואליות. הדיון ילווה בהדגמות הבאות מהפרקטיקה הטיפולית.

12/2 

דר׳ קרינה גולדברג Ph.Dפסיכולוגית קלינית  ופסיכואנליטיקאית מנחה, מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו. חברה איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי וחקר הסובייקטיביות. חברת ועדת היגוי, מורה ומדריכה בתכנית רוח אדם – הכשרה פסיכואנליטית-בודהיסטית. חברה במועצת האיגוד הבינלאומי לפסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית.

צורות והתמרות – במאמרו 'צורות והתמרות של הנרקיסיזם' (1966) פרש קוהוט את גלגוליו האפשריים של הנרקיסיזם ממצבו הארכאי אל מרחבי הרוח. באמצעות קריאה צמודת טקסט של המאמר נעסוק בהיות עצמי, בהיות מעבר לעצמי ובהיות זולתעצמי. נבנה את קווי המתאר של 'צורה' – המצב בו אנו חשים הווים, מתקיימים ומתמשכים בזמן ובמרחב ונחקור את המצב ש'מעבר לצורה' בו אנו יוצרים, מטפלים ומקבלים את חלוׄפיותינו.

19/2 

דר' קרינה גולדברג

26/2

מר אריה גרין (W.S.M), פסיכואנליטיקאי מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל ומורה במסגרתה, חבר איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי וחקר הסובייקטיביות וחבר בסגל המורים של  'רוחאדם' – תכנית הכשרה פסיכואנליטית-בודהיסטית. עוסק בפרקטיקה פרטית.

קבלתפנים – אפשרות לשלמות בתנועה התודעתית שבין נתינה לקבלה.

המפגש יתבסס על טקסט של אנליזה עם ילד צעיר וממנו יוכלו להיפרש שאלות להרהור ומחשבה משותפים על אודות התהוות העצמי והעצמיות בפסיכולוגיה הפסיכואנליטית של העצמי.

11/3 

מר הלל וייס

במפגש סיום הקורס נלמד את המיתוס של נרקסיסוס ונאסוף ונסכם את הקורס. 

השאר פרטים ונחזור אלייך בהקדם