>>> התכנית לפסיכותרפיה >>> סמינר חורף >>> סמינר סתיו  >>> ימי עיון >>> סדנאות לאנשי מקצוע

צוות המרכז לטיפול והכשרה של עמותת “הרי ירושלים” ע”ש גולדי קסל:

 

צור קשר

 

מנהלי עמותת הרי ירושלים
גב’ נועה הס – פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית
מר ג’ראר פולבר – פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי

מנהלת המרכז
גב’ יעל נפתלי – עו”ס קלינית ופסיכותרפיסטית
mercazkassell@gmail.com
077-2023409

מנהלת המרפאה
גב’ יעל גוטל פסיכולוגית קלינית
kassellclinic@gmail.com
077-2023409

מנהלת המרכז להדרכות והכשרות
גב’ טל ברק – עו”ס קלינית
kassellseminars@gmail.com
077-2023409

מזכירות המרכז
גב’ יהודית סטבסקי
mazkirutkassell@gmail.com
077-2023493/400