>>> התכנית לפסיכותרפיה >>> סמינר חורף >>> סמינר סתיו  >>> ימי עיון >>> סדנאות לאנשי מקצוע

סמינר חורף

סמינר החורף השנתי 

עקרונות הטיפול במרחב החיים

סמינר החורף עוסק בלמידה והעמקה בעקרונות הטיפול במרחב החיים הנו סמינר של עבודה קבוצתית פעילה על הצגות מקרה של התמודדויות ומצבים מהטיפול במרחב החיים.
הסמינר מיועד לכל העוסקים בטיפול במרחב החיים: מדריכים, מורים, אימהות בית, רכזי מועדונית וכל מי שעובד עם ילדים, נערים ונערות במסגרת פנימייתית, אשפוזית או כל מערכת טיפולית אחרת בקהילה, בדגש על “אנשי השטח”, לא על העובדים “בעלי המקצוע” הטיפולי.
בקבוצות עבודה יציג אחד המשתתפים מצב עמו התמודד, או התערבות טיפולית שקיים במהלך עבודתו השוטפת עם הילדים או הנערים והנערות שבטיפולו. זו יכולה להיות התמודדות עם קבוצה שלמה: ניהול של השכבה או השכמה, העברת שיחה או פעילות כלשהי לקבוצה, התמודדות עם משבר קבוצתי או דווקא התערבות קבוצתית מערכתית בשגרה או לא בשגרה. זו גם יכולה להיות התמודדות עם ילד מסוים: תכנית טיפולית שתוכננה ובוצעה, ילד שמציב אתגר לצוות המטפל סביב תכנים קשים (כמו אלימות או מיניות) או זמנים מיוחדים ביום וכדומה. ההתמודדות שתובא לקבוצה, תהיה המצע לחשיבה ולעבודה הקבוצתית שתתפתח בקבוצות העבודה של הסמינר.
הקבוצות (שלושה מפגשים של שעה וחצי) יהיו בנות 15 עד 20 משתתפים. כל קבוצה תונחה על ידי מנהל או איש טיפול בכיר מ”הרי ירושלים” ומנהל או איש טיפול בכיר מפנימייה אחרת, כל מפגש עם מנחים שונים. מטרת הקבוצה לנתח את הסיטואציה ולהרחיב את ההבנה והחשיבה על המקרה בעזרת החומר הקליני שהביאו אנשי השטח, ובעצם לשמש קבוצת הדרכה לימודית למקרים שיובאו לקבוצה. השימוש בתיאורי המקרה שיובאו לקבוצה הם מצע ללמידה והעמקה של עקרונות הטיפול במרחב החיים.
במהלך הסמינר ניתנת הרצאה בנושא הלקוח מתחומי מרחב החיים.