>>> התכנית לפסיכותרפיה >>> סמינר חורף >>> סמינר סתיו  >>> ימי עיון >>> סדנאות לאנשי מקצוע

תכניות העמקה למטפלים

תכנית העמקה למטפלים מנוסים של המרכז לטיפול והכשרה של “הרי ירושלים” נוסדה מתוך צורך לתת מענה לבוגרי התכנית לפסיכותרפיה של המרכז לטיפול והכשרה, לבוגרים של תכניות פסיכותרפיה אחרות, וכן למטפלים מנוסים המעוניינים להמשיך ולהעמיק את החשיבה הטיפולית .

התכנית הוקמה על ידי ג’ראר פולבר וגב’ נועה הס , פסיכואנליטיקאים ומנהלי מוסדות “הרי ירושלים” ומועברת ע”י אנשי מקצוע בכירים בתחום הטיפול בארץ.

התכנית בנויה באופן בו כל מטפל יכול לבחור את כמות הקורסים והסדנאות הנוחה לו מבלי להתחייב לתכנית שלמה.

הקורסים והסדנאות יעסקו בכתביהם של תיאורטיקנים והוגים משמעותיים, ביניהם – פרויד, מלאני קליין, ויניקוט, ביון, קוהוט ועוד, דרך קריאה משותפת, שיח ומפגש בין המטפלים והמרצים, והזמנה להעמקה ולהבנת תהליכים המתרחשים בחדר הטיפול ובקשר בין המטפל והמטופל .

הקורסים והסדנאות מיועדים למטפלים מנוסים בעלי ניסיון עשיר בטיפול דינאמי ובגישות פסיכואנליטיות, שמכירים ולמדו את התיאוריות ורוצים להרחיב את העמקתם.

הקורסים מתקיימים בקמפוס “בית הילדים” הרי ירושלים , בקריית יערים

מרכזת התכנית : גב’ עירית גונן

סגל ההוראה:

ד”ר אילן אמיר

גב’ שרה קולקר

גב’ יעל ילובסקי

מר’ אורי פליישמן

גב’ ורדה שביט אוחיון

גב’ רונית שפינר

מר ג’ראר פולבר

גב’ שרה מוזס

גב’ נועה הס