עניינו של כתב עת זה הוא החשיבה שהתפתחה לאורך השנים בנושא הטיפול הפנימייתי במסגרת עמותת "הרי ירושלים" (לשעבר "בני ברית").

ד"ר יחזקאל (חזי) כהן, שהיה מנכ"ל העמותה במשך שנים רבות ומורה הדרך של דורות של אנשי מקצוע בתחומים השונים, טבע את המונח המקצועי "טיפול פנימייתי", להבדיל מטיפול בפנימייה, והדגיש בכך את הייחודיות של סוג טיפול זה ואת היותו הטיפול הנבחר Treatment of Choice, עבור ילדים עם פגיעות מורכבות, ילדים שאינם יכולים להפיק אותה תועלת מטיפול אחר.

גיליון זה מכיל לקט מאמרים שנכתבו על-ידי אנשי הצוות של מוסדות "הרי ירושלים" (לשעבר "בני ברית"). 

כתב עת זה הינו הראשון בסדרת כתבי העת "פנימה" אשר בכוונתינו להפיק אחת לשנה במועד סמינר הסתיו שלנו.