טופס הרשמה לתכנית מעמקים

על מנת להירשם יש למלא את הטופס ולשלם מקדמה:
  • לתשומת לבכם, כל מידע המגיע לוועדת הקבלה אודות הנרשמים יישמר בסודיות.
  • דרישות השתתפות בקורסים ובסדנאות: נוכחות בכל המפגשים, קריאת החומר התיאורטי.
  • ברצוננו להבהיר כי ועדת הקבלה של התכנית ללימודי העמקה למטפלים אינה מתחייבת לקבל את כל המועמדים המתאימים ומיון המועמדים ייערך ע"פ שיקול דעתה של הועדה בלבד.
  • התשלום לקורס יתבצע מיד עם קבלת התלמיד לקורס.
  • את התשלום לתכנית ניתן לחלק עד ארבעה תשלומים.
  • אין החזר כספי במידה ומבטלים הרשמה לאחר 1/9 . ביטול לפני 1/9 יאפשר החזר של 50%. 
  • במידה והקורסים לא יתקיימו מכל סיבה שהיא התלויה בארגון, הנרשמים יקבלו החזר כספי מלא.

וועדת הוראה:

  • גב' נועה הס, מר ג'ראר פולבר, מר הלל וייס, גב' יעל נפתלי.

פרטי יצירת קשר:

  • גב' יהודית סטבסקי – מזכירות המרכז לטיפול והכשרה: 077-2023493 mazkirut@mercazkassell.c