טופס הרשמה לקורסי “מעמקים”

מעוניין/ת להירשם לקורס/ים הבא/ים:

  • לתשומת לבכם, כל מידע המגיע לוועדת הקבלה אודות הנרשמים יישמר בסודיות.
  • דרישות השתתפות בקורסים ובסדנאות: נוכחות בכל המפגשים, קריאת החומר התיאורטי.
  • ברצוננו להבהיר כי ועדת הקבלה של התכנית ללימודי העמקה למטפלים אינה מתחייבת לקבל את כל המועמדים המתאימים ומיון המועמדים ייערך ע”פ שיקול דעתה של הועדה בלבד.
  • התשלום לקורס יתבצע מיד עם קבלת התלמיד לקורס.
  • במידה וישנה הרשמה למספר קורסים, ניתן לחלק עד ארבעה תשלומים בתיאום עם רכזת התכנית.
  • אין החזר כספי במידה ומבטלים הרשמה.
  • במידה והקורסים לא יתקיימו בשל הקורונה, הנרשמים יקבלו החזר כספי מלא.

וועדת הוראה:

  • גב’ נועה הס, מר ג’ראר פולבר, גב’ יעל נפתלי, גב’ עירית גונן.

פרטי יצירת קשר: