>>> התכנית לפסיכותרפיה >>> סמינר חורף >>> סמינר סתיו  >>> ימי עיון >>> סדנאות לאנשי מקצוע

טופס הרשמה ללימודי העמקה למטפלים מנוסים

מעוניין/ת להירשם לקורס/ים הבא/ים:

יש לצרף קורות חיים מקצועיים ותעודות השכלה לטופס ההרשמה.
• לתשומת לבכם, כל מידע המגיע לוועדת הקבלה אודות הנרשמים יישמר בסודיות.
• דרישות השתתפות בקורסים ובסדנאות: נוכחות בכל המפגשים, קריאת החומר התיאורטי.
• ברצוננו להבהיר כי ועדת הקבלה של התכנית ללימודי העמקה למטפלים אינה מתחייבת לקבל את
כל המועמדים המתאימים ומיון המועמדים ייערך ע”פ שיקול דעתה של הועדה בלבד.
• התשלום לקורס ישולם מיד עם קבלת התלמיד לקורס.
• במידה וישנה הרשמה למספר קורסים , ניתן לחלק עד ארבעה תשלומים בתיאום עם רכזת התכנית.
• אין החזר כספי במידה ומבטלים הרשמה.
וועדת הוראה: גב’ נועה הס, מר ג’ראר פולבר, גב’ יעל נפתלי, גב’ עירית גונן.
פרטי יצירת קשר :
גב’ עירית גונן
Kassell2@jmchome.org
גב’ יהודית סטבסקי – מזכירות המרכז לטיפול והכשרה :

077-2023493

mazkirutkassell@gmail.com