"פנימה"- בית הספר לטיפול מוסדי ולמנהיגות טיפולית

עבודה עם ילדים ונוער בסיכון הנו מקצוע, פרופסיה ייחודית, אותו יש ללמד וללמוד. מעבודת השטח ועד ניהול מסגרת לילדים ונוער בסיכון. "פנימה" הנו בית ספר ייחודי וראשוני ללימוד מקצוע "הטיפול המוסדי". מטרת בית הספר להכשיר אנשי מקצוע במסגרות החינוך והרווחה במדינת ישראל לעבודה עם ילדים ונוער בסיכון. הכשרה זו נעשית בשילוב ייחודי של למידה עיונית של תכני הטיפול המוסדי, תוך מפגש עם הניסיון הנצבר של הלומדים. עובדים  מיומנים ודמות יציבה במסגרות החינוך והרווחה במדינת ישראל הם לב ליבו של תהליך הטיפול והשיקום של ילדים ונוער בסיכון. חסרונם יפגע בטיפול בילדים ויעלה למדינה בשירותי שיקום, שירותי תמיכה סוציאלית, בתי כלא, עומס בלשכות הרווחה, שירותי גמילה, בריאות נפש ועוד.

"פנימה", בית הספר לטיפול מוסדית ומנהיגות טיפולית, מתמקד בכמה נושאים מרכזיים:

  • הכשרת אנשי מקצוע בתפקידים השונים בארגון, מהמדריך ועד המנהל. זאת על ידי למידת התפקיד, הבנה והעמקה בסוגיות השונות של התפקיד ומפגש משותף ארוך טווח בין אנשי מקצוע ממסגרות שונות ללמידת עמיתים משותפת.
  • העמקה ולמידה של נושאים מרכזיים ב-"טיפול המוסדי", על ידי מפגש רחב עם אנשי מקצוע ממגוון תחומים ללמידה משותפת רב מקצועית בזמן קצר ובהעמקה.
  • הדרכה וליווי של מסגרות חינוך וטיפול בסטינג קבוע, תוך הבחנה בין מעגלי ההדרכה הפנימיים של המוסדות לבין ההדרכה החיצונית.
  • כתיבה והמשגה של התיאוריה הטיפולית והחינוכית של הטיפול המוסדי והחיבור בין התיאוריה לבין הניסיון והשדה הטיפולי בפועל, בכל מוסד וארגון בנפרד.
  • יצירת שיח חדש המבקש להעמיק חקר וליצור הפריה ולמידה משותפת בקרב הארגונים והמוסדות לילדים ולנוער בסיכון במדינת ישראל, על מנת לבסס את מקצוע הטיפול המוסדי כבסיס לעבודה עם ילדים ונוער בסיכון.
  • יצירת מנהיגות טיפולית בקרב החברה הישראלית הרואה בעבודה בטיפול המוסדי שליחות טיפולית וחינוכית, ורואה בהשקעה ובתשומות כלכליות ואנושיות בסיס לחברה איתנה יציבה ובריאה בקרב החברה הישראלית על שלל גווניה.