תוכניות לימודים

תכנית הלימוד בנויה משלוש מגמות מרכזיות:

הכשרה.  למידה.  העמקה

תכנית הכשרה “איתן”:  

קורסי הכשרה שנתיים המכוונים למקצועות הטיפול השונים במוסדות והארגונים.  קורסים המכשירים את הצוות על תפקידיו השונים בהתמקדות בפרופסיה והידע המקצועי של כל תפקיד ותפקיד . המפגשים יערכו פעם בחודש במוסד “הרי ירושלים” .

תכנית  למידה “דרור”

קורסי למידה המיועדים לכלל העובדים בטיפול המוסדי העוסקים בנושאים מרכזיים בטיפול המוסדי,  תוך דגש על  קריאה ועיון במושגי יסוד של הטיפול המוסדי. למידה משותפת, הפנמה וחיבור לעבודה האישית של המשתתפים.

תכנית העמקה “מעיין”

בתכנית זו מתקיימים שני סמינרים שנתיים בני יומיים (חמישי-שישי) המאפשרים התמקדות בנושא אחד מרכזי המזמין  את כלל  העובדים בטיפול המוסדי ללמידה, התפתחות והעמקה בנושא. הסמינרים יתקיימו בחורף ואביב .