ביה"ס לפסיכותרפיה מותאם למגזר החרדי

התכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה
עבור מטפלים חרדים

התכנית  ללימודי פסיכותרפיה בגישה דינמית פסיכואנליטית, הוקמה בשנת  2021 ע”י הלל וייס, מתי בן צור, יעל נפתלי ושיפי סלובטיצקי. התכנית מועברת על-ידי אנשי מקצוע בכירים מתחום הטיפול בילדים, ביניהם אנשי מקצוע ממוסדות “הרי ירושלים”, וכוללת פסיכואנליטיקאים, פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים קליניים. התכנית מתקיימת בשיתוף קבוצת אמונה ופסיכואנליזה והמרכז לטיפול והכשרה של “הרי ירושלים”.

התכנית ייחודית למטפלים בגישה הדינמית ומתמקדת בהבנת תהליכים התפתחותיים ונפשיים, הקניית ידע פסיכואנליטי על התפתחות הילד ועל גיל ההתבגרות, הבנת מהות הטיפול במשחק, יישום תיאוריות פסיכואנליטיות בחדר הטיפול ומענה לקשיים ייחודיים המתעוררים בטיפול בילדים ומתבגרים.

כמו כן עוסקת בחשיבה והעמקה בהתהוות תשתית נפש האדם. התכנית מיועדת למטפלים העובדים עם ילדים, נוער וצעירים, ומתאימה גם למטפלים אשר עוסקים בטיפול במסוגרים ומעוניינים להרחיב ולהעמיק את עבודתם.

התכנית הוקמה מתוך מטרה להכיר ולהתעמק בחשיבה הפסיכואנליטית, בתיאוריות  ובחיבור עם הפרקטיקה. בית הספר מציע תכנית ייחודית המשלבת לימוד טיפול בילדים ומתבגרים על-ידי מערך שכולל שיעורים תיאורטיים, סמינרים קליניים המתקיימים בקבוצות קטנות, סדנאות שנתיות המאפשרות העמקה בתחומי טיפול ספציפיים והדרכות אישיות המלוות את העבודה בחדר הטיפול. צוות המדריכים כולל מדריכים בכירים מתחום הטיפול בילדים ומתבגרים.

התוכנית מיועדת למטפלים בעלי תואר שני קליני

 

מידע על התוכנית לפסיכותרפיה:

 • הלימודים יתקיימו במשך שלוש שנים בקבוצת למידה קבועה.
 • התוכנית מדגישה את הקשר שבין תיאוריה ועבודה קלינית. לכן, כל יום לימודים בנוי משני קורסים תיאורטיים וסמינר קליני בו ידונו המשתתפים במקרים מתוך חדרי הטיפול.
 • הסמינר הקליני יועבר במסגרת של שתי קבוצות קטנות.
 • במקביל ללמידה, על המשתתפים לטפל בארבעה ילדים או מתבגרים ולקבל הדרכה אישית שבועית לאורך 3 השנים ממדריכים המוסמכים על ידי צוות התוכנית.
 • על המשתתפים להיות בטיפול פסיכודינמי/פסיכואנליטי.
 • בתום שלוש השנים המשתתפים יידרשו לעבודת סיכום ולהצגת מקרה.
 • בסיום התוכנית תוענק ללומדים תעודה מטעם “הרי ירושלים” ומטעם האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.
 • היקף התוכנית: 450 שעות, שני סמסטרים בשנה, למשך 3 שנים.
 • יום הלימודים: שלישי, בין השעות 08:30-14:00.
 • עלות התוכנית לשנה: 11500 ₪.
 • מיקום הלימודים: בנין החברה הפסיכואנליטית: רחוב בנימין דישראלי 13, ירושלים.

 

קורסים תיאורטיים

הקורסים עוסקים בחשיבה ובתיאוריה הפסיכואנליטית לאורך השנים, בהקניית ידע פסיכואנליטי על התפתחות הילד ועל גיל ההתבגרות ובהבנת תהליכים התפתחותיים ונפשיים. כמו כן ישנה התעמקות בהבנת מהות הטיפול במשחק ויישום תיאוריות פסיכואנליטיות בחדר הטיפול. בתכנית ניתן מענה לקשיים ייחודיים המתעוררים בטיפול בילדים ומתבגרים.

סמינרים קליניים

הסמינרים מתקיימים בקבוצות קטנות ומתמקדים בטכניקה הטיפולית ובחיבור בין התיאוריות השונות והעבודה בחדר הטיפול. בסמינרים המטפלים מציגים שעות כתובות מתוך עבודתם הקלינית בחדר ומתאפשרת עבודת חשיבה קבוצתית אודות התכנים והטכניקה. במהלך שנות הלימודים המטפלים זוכים להכיר מנחים שונים ומגוון סגנונות הדרכה קלינית.

סדנאות שנתיות

במהלך שנות הלימודים המטפלים משתתפים בסדנא אחת או שתיים לאורך השנה, הנערכות בסיום הסמסטרים. הסדנאות מתקיימות בימים מרוכזים של כמה שעות ומאפשרות הרחבה והעמקה בנושא מסוים.

אוריינטציה לטראומה ופגיעות מיניות

מתוך מחשבה שבחברה החרדית קיים מחסור במטפלים שהוכשרו לעבודה בטראומה ופגיעות מיניות יושם דגש בשנת הלימודים השלישית על הכרות מעמיקה עם תאוריות של טיפול בטראומה ובעיקר טראומה מינית, וכן על מיניות והתפתחות המיניות מתוך דגש על ההקשר התרבותי הייחודי.

אמונה ופסיכואנליזה

ייחודה של תכנית זו במחשבה על התהוות המטפל החרדי מתוך שימת דגש על המפגש בין האמונה לתאוריה הפסיכואנליטית. הקורס התהווה מתוך שיתוף פעולה בין 'הרי ירושלים' לקבוצת 'אמונה ופסיכואנליזה' העוסקת בנושאים אלו כבר מספר שנים. לקבוצת 'אמונה ופסיכואנליזה' ידע מצטבר על המפגש בין שני תחומי דעת אלו, על הקונפליקטים הנמצאים בהם, על התרומה ההדדית שהם יכולים וצריכים לתרום זה לזה, ועל הכרחיות המפגש לטובת מטופלים שומרי תורה ומצוות המגיעים לטיפול דינמי.

הדרכה אישית לאורך הלימודים

התלמידים בתכנית מקבלים הדרכה אישית אחת לשבוע לאורך שנות הלימודים. במהלך התכנית תיעשה החלפה של המדריך על מנת להכיר שיטות טיפול וחשיבה שונות ומגוונות. את המדריכים כל תלמיד בוחר מתוך רשימת המדריכים של התכנית. העבודה עם המדריך תלווה טיפול אחד לאורך השנה. המדריכים בתכנית הינם פסיכואנליטיקאים , פסיכולוגים קליניים ועו”סים קליניים שהם בהכשרתם גם פסיכותרפיסטים המומחים בעבודה עם ילדים ומתבגרים לאורך שנים רבות והינם עובדים בכירים במוסד “הרי ירושלים ובמרכז לטיפול והכשרה של “הרי ירושלים”.

ייעוץ וליווי

התלמידים בתכנית מקבלים ליווי של טיוטור לאורך שנות הלימודים. הטיוטור מלווה את התלמידים לאורך כל שנה בכל נושא הקשור בתכני הלימודים, בהדרכות, בתוכנית ובהתהוות המטפל החרדי.

עבודת גמר

התלמידים יגישו עבודת גמר במהלך השנה השלישית ללימודים. את כתיבת העבודה ילווה המדריך האישי בהדרכה וכן הטיוטורים והמרצים בתכנית. העבודה תתמקד בטיפול אחד ותוצג ע”י התלמידים בפני הקבוצה ומנהלי בית הספר.
בסיום התכנית תוענק ללומדים תעודה מטעם “הרי ירושלים”.

 

** ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים המובאת להלן, בכפוף להחלטת הנהלת התכנית